• Rıza-ı İlahiye varmak için mürşit gerektir. Yoksa peygamberlerin gönderilmesine lüzum kalmazdı. Dün ulaşım vesileleri peygamberler idi. Bugün ise ilmiyle amil amillerdir. Zira onlar vârislerdir.


 • Müslümanlar ilahî adalete dönmedikçe aralarında husumet bitmez. Zalimin gürültüsüne, mazlumun iniltisine sahne alemde; huzur ve istikrardan konuşmak beyhudedir.


 • Beden Yüce Allah'ın (c.c.) çok kıymetli emanetidir. İyi ve iyilikte kullan.


 • İlim bir ağaçtır. Gençlikte dikersin, meyvesini yaşlılıkta alırsın.


 • Güneşsiz alem karanlıkta olduğu gibi, ilimsiz toplumda karanlıktadır. Karanlıkta ilerleme olmaz.


 • Küçüklerimiz ham toprak gibidirler. Ham topraktan, serptiğin tohum cinsinden ürün alacaksın.


 • Geleceği çok karanlık görsen bile amaç yolunda devam et. Zira "Hayat suyu karanlıktadır." denilmiştir.


 • Sevgiyi oluşturan sebeplere başvur. Zira toplumun bireylerin arasındaki sevgi duvar tuğlalarının arasındaki harca benzer.


 • Sevgiye dayanmayan hayat helaki doğurur.


 • Yükselmek dilersen, içinde yaşadığın toplumu yükselt. • Dünya hayatında olgunlardan ve bilginlerden ayrılma. Zira zenginlerin çarşısında iş yapan daha tez ilerler.


 • Her siyahı hurma, her beyazı da lokum sanma.


 • Kur'an gibi burhan, iman gibi sultan yoktur.


 • Her kemali cemalde arama. Zira çok cemaller zevalin etkenidir.


 • Ata eti, aslana otu götürme. Zira her mekala başka makam, her işe başka çarşı vardır.